Elske Wilton / Kunstschilder

PORTRETOPDRACHTEN

Elske Wilton is een ervaren portretschilder. Haar techniek is geïnspireerd op de werkwijze van de oude meesters. Licht en lichtval spelen in haar realistische, natuurlijke portretten een belangrijke rol.

‘ik vind het altijd een enorme uitdaging om iemand te leren kennen. Ieder portret moet een persoonlijk verhaal zijn en echt de essentie van de geportretteerde uitstralen.’

Langdurig poseren is niet nodig. Elke opdracht begint met een bezoek aan huis. Daar voelen mensen zich op hun gemak en tonen hun meest karakteristieke kant. Ter plekke maakt zij enkele foto’s als geheugensteun. Zo blijft de spontaniteit en ongedwongenheid van de geportretteerde gewaarborgd.

Na overleg, aan de hand van een aantal voorschetsen, volgt de onderschildering en het definitieve portret. Deze intensieve voorbereiding waarborgt een resultaat dat beantwoordt aan uw verwachtingen.

design by sindit | sitemap